Polski psychoterapeuta w Dublinie/Dún Laoghaire

Psychoterapia umożliwia poznanie własnych wzorców zachowań, myśli i emocji

Alacris oferuje psychoterapię w podejściu humanistycznym i integratywnym dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia, doświadczających problemów emocjonalnych w stopniu średnim i umiarkowanym.

Psychoterapeuta posiada kwalifikacje:

  • Mgr Psychoterapii – (MA Psychotherapy)
  • Studia Podyplomowe: Poradnictwo i Psychoterapia (HDip Counselling and Psychotherapy)
  • Mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej
  • Dyplom Solution Focused Brief Therapy – terapia krótkoterminowa, skoncentrowana na rozwiązaniach
  • Terapia Par: Cert in Reality Therapy and Integrative Skills in Couple Therapy
  • ASIST - Szkolenie w zakresie umiejętności zapobiegania samobójstwom
  • Children First 2015 (Certyfikat)
  • Doświadczenie w pracy z nieletnimi oraz dorosłymi z diagnozą zespołu Aspergera/ASD
Członkostwo: MIACP 14922 Alacris Psychotherapy - Członkostwo MIACP
Psychoterapeuta Kaśka Kopczyńska
Psychoterapeuta Kaśka Kopczyńska
Znajdź Alacris (Polska Psychoterapia) na Mapach Google
Alacris Psychotherapy (Polska Psychoterapia) jest zgodna z GDPR.
© Prawa Autorskie "Alacris Psychotherapy" 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strona w budowie.